هری پاتر و هابیت و نارنیا در جلسات ادبیات ملل!
ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۳٠  

 

قرار است که در جلسه آخرین پنجشنبه دی ماه، با بررسی «هابیت» اثر تالکین، «نارنیا» اثر لوییس و «هری پاتر» اثر رولینگ، ادبیات فانتزی بریتانیا را بررسی کنیم.
جلسه مهیجی خواهد شد. :)
شما هم همراه باشید.

 

 پنجشنبه 30 دی ساعت 15، خانه اندیشمندان علوم انسانی

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.