پنجمین شماره کافه داستان و پوست انداختن!!
ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٢  

 

پوستم کنده شد تا پنجمین شماره کافه داستان را منتشر کنیم و بالاخره، منتشر شد.

گفتگوی بسیار خواندنی کافه داستانی ها با بلقیس سلیمانی، در پرونده خانم نویسنده، را از دست ندهید. همچنین پرونده کتاب را که به رمان تازه شاهرخ گیوا، فیل ها، اختصاص دارد.
شماره پنجم کافه داستان را از صفحه زیر ، به صورت رایگان، دریافت کنید و بخوانید. 

کافه داستان