جهانِ حقیر یک مگس!
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٦  

این تمثیل مولانا در دفتر اول مثنوی، چقدر امروزه به دردمان می خورد! و به خصوص چه دقیق بر اقشار و آدم های زیادی  همچون قشر متوهمین(!) جامعه نویسندگان و روشنفکران تطبیق دارد! یاللعجب!

آن مگس بر برگ کاه و بول خر
همچو کشتیبان همی افراشت سر

گفت من دریا و کشتی خوانده‌ام
مدتی در فکر آن می‌مانده‌ام

اینک این دریا و این کشتی و من
مرد کشتیبان و اهل و رای‌زن

بر سر دریا همی راند او عمد
می‌نمودش آن قدر بیرون ز حد

بود بی‌حد آن چمین نسبت بدو
آن نظر که بیند آن را راست کو

عالَمش چندان بود کِش بینش است
چشم چندین بحر هم‌چندینش است

صاحب تاویل باطل چون مگس
وهم او بول خر و تصویر خس